Garantii

Veebipoest www.upin.ee ostetud uutele toodetele kehtib 1 aasta pikkune müügigarantii, füüsilisest isikust ostjale laieneb täiendav 24 kuuline pretensioonide esitamise õigus. Kõikidele kasutatud toodetele kehtib 1 aasta pikkune müügigarantii. Garantii kehtib originaal ostudokumendi (näiteks arve) alusel. Kui toodet ei ole võimalik parandada, on kliendil õigus nõuda toote asendamist samaväärse tootega.

Ostja kohustub

 • Kasutama seadet vastavalt otstarbele ja ettenähtud tingimustele.
 • Mitte kahjustama ega rikkuma või laskma kolmandatel isikutel kahjustada või rikkuda seadet.
 • Välistama seadme väärkasutuse ja füüsilised vigastused (sh muljumised ja kukkumised ning samuti vigastused, mille põhjustajaks on kõrvaliste esemete, vedelike ja üleliigse tolmu vms sattumine seadme sisemusse).
 • Tagama seadmete kaitstuse välistegurite kahjulike mõjude eest (näiteks voolupinge kõikumine, niiskus jms).
 • Kauba tooma või saatma rikke ilmnemisel kokkulepitud aadressile garantiiaja jooksul.

Garantii ei kehti järgmistel juhtudel

 • Toodet garantiiremonti tuues ei esitata remonti vajava toote ostudokumenti või sellel olevaid andmeid on omavoliliselt muudetud.
 • Toote seerianumber on eemaldatud, muudetud või mitteloetav.
 • Toote konfiguratsiooni on iseseisvalt või kolmandate osapoolte poolt muudetud.
 • Toodet on iseseisvalt või kolmandate osapoolte poolt parandatud.
 • Toote rike tekkis omaniku süül ebaõige ekspluateerimise tulemusena.
 • Müügigarantii ei laiene tarkvarale, akudele, laadijatele ning muule lisavarustusele.

Klienditeenindus

Garantii- ja hooldusküsimustes pöörduge meie klienditeeninduse poole e-posti aadressil info@upin.ee.

Uuendatud 04.11.2022